INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER VE DEPREMLERİN OLUŞTURACAĞI HASARLARIN BELİRLENMESİNDE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜNE YÖNELİK ELEŞTİREL BİR TARTIŞMA

Yapılar zaman içerisinde deprem, sel ve yangın gibi afetlere uğramaktadır. Bu afetler, yapılar üzerinde bozulmalara ve hasarlara yol açmaktadır. Yapıların güçlendirilmesinde betonarme, yığma ve prefabrik yapı türlerine göre farklı teknikler uygulanmaktadır. Ayrıca tarihi ve kültürel yığma yapılarda farklı güçlendirme uygulama tekniği kullanılmaktadır. Tarihi ve kültürel mirasa sahip yapı türlerinde en az müdahalede bulunacak ve yapının kimliğine zarar vermeyecek nitelikte uygulanması gerekmektedir. Günümüzdeki teknolojik imkânlar sayesinde mevcut yapılar üzerindeki hasarın belirlenmesi daha hızlı tespit edilebilir hale gelmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, depremlerin oluşturacağı hasarların belirlenmesinde günümüz teknolojilerinin rolü ve yapıların güçlendirilmesini etkileyen kriterler konusunda kapsamlı bir inceleme sunmayı hedeflemektedir. Olası depremin oluşturacağı yapı hasarının büyüklüğüne göre uygun güçlendirme uygulanmaktadır. Yapılardaki hasarların belirlenmesinde tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle tarihi kültürel mirasa sahip yapılar için hasarın belirlenmesinde tahribatsız muayene yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yapılan bu yöntemler sayesinde ileride doğabilecek büyük hasarların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.



Keywords
Güçlendirme, Deprem, Tahribatsız Muayene, İleri Teknoloji

References