INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AZERBAYCAN’IN ÜNLÜ YAZARI FERMAN KERİMZADE (1937-1989) VE "KARLI AŞIRIM" ADLI TARİHİ ROMANI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Azerbaycan'ın ünlü edebiyatçılarından Ferman Kerimzade, ülkede tarihî romanın en önemli temsilcilerinden kabul edilir. Yazarı, geniş kitlelere tanıtıp sevdiren eserleri ise tarihî romanları olmuştur.  Türk tarihîne, edebiyat ve kültürüne büyük muhabbet duygusuyla yaklaşan yazar, tarihî hadiseleri roman formu içinde anlatır. Edebiyat dünyasında ses getirmiş ürünleri arasında bulunan Karlı Aşırım (1971), Hudaferin Köprüsü (1982-83) ve Çaldıran Dövüşü (1988) adlı eserler Ferman Kerimzade’nin en önemli tarihî romanlarıdır. Ferman Bey'in üzerinde mutlaka durulması gereken romanlarından biri Karlı Aşırım'dır. Yazar, bu eserde sınıflar arası çatışmaların zirveye çıktığı 1930'lu yıllardaki Azerbaycan köy hayatını canlı tablolar şeklinde tasvir eder. Mecburi kolektifleştirme uygulamalarının türlü zorluklarını kendine özgü bir üslupla dile getirir. Amacımız Azerbaycan'da tarihî romanlarıyla ünlenen yazar Ferman Kerimzade'nin Türkiye'de ve tüm Türk dünyasında layık olduğu biçimde tanıtılmasıdır.Keywords
Tarihî roman, Ferman Kerimzade, Karlı Aşırım

References