INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ALMANYA’DA KADIN İHTİDASINA BİR BAKIŞ

Sufi gruplar Almanya’da mühtedilerin İslam inancı ile tanıştıkları, temel dini kaideleri öğrenerek uyguladıkları ve tasavvuf içinde deneyim kazandıkları dini kurumlardır. Aynı zamanda sufi mühtedilerin manevi yuvası olarak, ihtida süreçlerindeki dayanışma ağlarının merkezi konumundadır. Çalışmada Almanya’da yürüttüğüm etnografik araştırma temelinde kadın ihtidasına bir bakış yöneltilmesi hedeflenmektedir. Mühtedi kadınlar ihtida deneyimleri, tasavvuf anlatısında kendilerine yer buluşları ve din değiştirme sonrası gündelik hayat etkileşimleri ile kendilerine özgü bir alanda mücadele vermektedirler.Keywords
İhtida, Kadın Mühtediler, Gündelik Hayat, Etnografi, Almanya’da İslam

References