INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A CONTENT ANALYSIS OF KEYWORDS USED IN ARTICLES WHICH SCHOOL PRINCIPALS ARE PARTICIPATED OR SUBJECTED: ULAKBIM TR INDEX SAMPLE

Okul müdürü, öğrencilerin farklı eğitim süreçlerinde başarısını artırmada rolleri ve sorumlulukları olan okul yönetiminin en önemli faktördür. Okul müdürü, okul sisteminde stratejik rehberlik yapan kişidir. Okul müdürleri standart bir müfredat geliştirir, öğretim yöntemlerini değerlendirir, öğrenci başarısını izler, ebeveyn katılımını teşvik eder, politika ve prosedürleri gözden geçirir, bütçeyi yönetir, personel atar ve okulun fiziksel koşullarını denetler. Güvenlik ve acil müdahale de okul müdürlerinin sorumluluğundadır. Yeterli bir okul müdürü iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici ve iyi bir memurdur. Bir okulun genel gelişimi büyük ölçüde okul müdürüne bağlıdır. Bu bilgiler, okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmaların yanı sıra bu bilimsel çalışmaları incelemenin önemine işaret etmektedir. Okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelerin incelenmesi de önem arz etmektedir. Eğitim yönetimi alanında en önemli çalışma konularından biri olan okul müdürleri ile ilgili bilimsel çalışmalarda hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını bilmek, bu bilimsel çalışmalarda okul müdürlerinin hangi yönlerden, hangi boyutlarda ele alındığını anlamaya katkıda bulunacaktır. Nitel yaklaşımlı bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin katılımcı olduğu veya konu edildiği bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin ilgili olduğu alt boyutları, alt konuları ve bu anahtar kelimelerin kullanım sıklığını belirleyerek bunları tematik olarak gruplandırmaktır. Araştırmanın verileri 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin’de taranan dergilerde yayımlanan makalelerle sınırlıdır. Araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmada temel sonuç olarak 29 kategori / tema ve 336 anahtar kelime belirlenmiştir. Çalışmayla ilgili bazı önerilerde de bulunulmuştur.Keywords
Okul yönetimi, okul müdürü, anahtar kelime, içerik analizi.

References