INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ORDU - SİYASET İLİŞKİSİ VE SAİD NURSİ’NİN MEZARININ NAKLEDİLMESİ

Devletin temel unsurlarından biri olan ordunun asli görevi ülke güvenliğini sağlamaktır ancak ilk Türk devletlerinden günümüze uzanan süreçte siyasete müdahil olduğu da bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte demokrasiye geçiş çabalarının yanında ordu siyaset ilişkisi konularında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan anayasal düzenlemeler ordunun yapısında değişiklikler meydana getirdiği gibi kendisini devletçi bir anlayışla rejimin, modernleşmenin ve toplumsal düzenin bekçisi olarak görmesine neden olmuştur. Ordunun yapısal özellikleri ve üstlendiği rol, siyasi yaşama müdahale etmesi ve zaman içerisinde darbeleri ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda ordunun siyasi gelişmelere müdahil olma süreciyle birlikte 27 Mayıs 1960 Darbesi’yle oluşturulan askeri yönetimin olağan dışı uygulamalarından biri olan Said Nursi’nin mezarının kaçırılması olayı çeşitli kaynaklara ilgisi dâhilinde yer verilerek ordu-siyaset ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu olayla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyaset ve sivil toplum üzerindeki düzenleyici gücü ortaya konulmaya çalışılmıştırKeywords
Ordu, Siyaset, Rejim, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Said Nursi

References