INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BAROK DÖNEMİ BESTECİLERİNDEN ARCANGELO CORELLİ’NİN OP.5 NO 12 “LA FOLİA” ADLI ESERİNİN KEMAN PARTİSİNİN İNCELENMESİ

Müzik tarihi içerisinde en önemli dönemlerden biri olarak kabul edilen Barok Dönem 16.yüzyılın ortalarından itibaren tüm Avrupa’yı etkisi altına almış ve bu dönemin özellikleri ile etkileşime giren sanat anlayışı sonucu pek çok sanatçı unutulmaz eserler bestelemişlerdir. Başta A. Corelli, A. Vivaldi ve J. S. Bach gibi besteciler önemli köşe taşlarını oluşturarak geniş bir kitleyi etkilemişlerdir. Barok dönem müziğine besteci ve kemancı olarak büyük katkılar sunan Corelli, Barok çağın en önemli formu olan ‘Konçerto Grosso’ formunu geliştirerek kendisinden sonra gelen birçok ünlü besteciye ışık tutmuştur. Corelli 12 konçerto grosso bestelemiştir. Bunların içerisinden en çok bilineni op.5 no 12 ‘La Folia’ adlı eseridir. Bu eser Corelli’nin keman eserleri arasında kullanılan keman teknikleri ile çok önemli bir yere ve popülariteye sahiptir. Bu çalışmada Corelli’nin keman tarihindeki yeri ve öneminin yanı sıra op 5 no 12 ‘La Folia’ adlı eseri incelenmiş, yapılan içerik analizi sonucunda bu eserin daha iyi çalınabilmesi ve yorumlanabilmesi için icracılara katkı sağlanmaya çalışılmıştır.Keywords
Corelli, Konçerto grosso, Barok dönem, La folia, Müzik tarihi.

References