INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KURUMSALLAŞSAK MI? KURUMSALLAŞMASAK MI? AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Çalışmanın amacı, aile işletmelerinde kurumsallaşmaya yönelik olarak aile işletmesi sahiplerinin görüşlerini değerlendirmektir. Bu kapsamda, Bursa/İznik ilçesinde faaliyet gösteren 15 adet aile işletmesi sahibiyle derinlikli mülakat yöntemi gerçekleştirilmiş ve verilere içerik analizi uygulanmıştır. Aile işletmesi sahiplerinin kurumsallaşmaya yönelik görüşleri; organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, pazarlama fonksiyonu, çatışma yönetimi, profesyonelleşme, kontrol ve değerlendirme boyutları altında değerlendirilmiş ve aile işletmesi yöneticilerinin kurumsallaşmaya ilişkin farkındalıkları belirlenerek, bu farkındalığın artırılması için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Kurumsallaşma, Aile İşletmeleri, Nitel Araştırma.

References