INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Bu çalışmada, ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin literatürdeki gelişimi sunulmaktadır. Çalışma, pekçok ampirik çalışmanın, ekonomik büyümeyi teşvik etmede ihracatın rolünü test etmeye veya bu iki değişken arasındaki nedenselliğin yönünü incelemeye odaklandığını vurgulamaktadır. İhracatın büyüme üzerindeki olumlu etkisi bilinmesine rağmen, bu ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçlarla ilgili bazı metodolojik farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan genel bir gözlem, literatürün farklı sonuçlar ürettiği ve ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin varlığı ve yönü konusunda bir fikir birliğinin olmamasıdır. Bu temel farklılığın nedeni kullanılan ekonometrik yöntemlerin ve seçilen ülkelerin yada ülke gruplarının farklılığından kaynaklanmaktadır.Keywords
İhracat, Ekonomik Büyüme ve Literatür

References