INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDA PARTİ KAPATMALARA KÜRT SİYASİ HAREKETİ ÜZERİNDEN ÇÖZÜMLEMELER

Siyasi partiler, günümüzde temsili demokrasinin ve demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokrasiyi siyasi partilerden ayrı düşünmek imkânsızdır. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve Kobani olayları dolayısıyla bazı milletvekillerinin gözaltına alınıp bir kısmının tutuklanması HDP’nin kapatılacağı konusunda tartışma yaratmıştır. Kürt siyasal hareketi HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olarak çok sayıda bileşenden oluşarak siyasi yaşamına devam etmekte ve demokratik siyasetinin günümüzdeki muhatapları olarak değerlendirilmektedir. HDP’nin terör kıskacı içine alınması ve kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, bugün için gündeme getirilmesi bir politika olarak anlam kazanmaktadır. Anayasa mahkemesi, bugüne kadar birçok siyasi partiyi kapatmasına rağmen kapatılan partiler başka isimlerle yeniden açılmıştır. Anayasa mahkemesi kararları, siyasi partilerin özgürce faaliyette bulunmalarını engellediği, sivil siyaseti yasakladığı, sivil siyaset alanını daralttığı gerekçeleriyle tartışılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise yasaklayıcı ve sınırlandırıcı yaptırımların son çare olarak uygulanmasını, ifade özgürlüğü kapsamında kalan görüşlerin cezalandırılması yerine, şiddet ve terör noktasına gelmiş faaliyetlerde kapatmanın gerektiğini belirtmiştir. Anayasamız ve siyasî partiler yasası, partilerin ve parti yetkililerinin Türkiye Cumhuriyetinin bölünüp parçalanmasına yol açacak, Devletin tekil yapısını değiştirecek tarzda görüşler ileri sürmesi ve faaliyette bulunmasını, bölgecilik veya ırkçılık yapmasını yasaklamıştır. Anayasa mahkemesi, siyasi partilerin “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinde kapatılmasına karar vermiştir.Keywords
Siyasi Partiler Yasası, Anayasa Mahkemesi, Kürt Siyasal Hareketi, Siyasi Parti Kapatmalar

References