INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORDOLİBERALİZM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN MALİ VE PARASAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Art arda gerçekleşen 2008 Finansal Krizi ve Borç Krizi özellikle Avrupa’nın güneyindeki ülkelerin ekonomilerini kırılgan hale getirirken Birliğin en güçlü ekonomisi olan Almanya’nın kemer sıkmaya yönelik iktisadi ve mali politikaları bu ülkelere dayatması, ordoliberalizm tartışmalarının son on yılda yeniden canlanmasına neden olmuştur. Diğer taraftan koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan korona tahvilleri sorunu ordoliberalizm tartışmalarının bir süre daha devam edeceğine dair güçlü emareler sunmaktadır. Çalışmada ordoliberalizme ilişkin kuramsal yazın değerlendirilmiş ve mevcut mali-parasal kurallar altında Avrupa Birliği içindeki çatlakların derinleşeceği, bunun da yeni bir takım ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.Keywords
Ordoliberalizm, Avrupa Birliği, Almanya, Mali ve Parasal Kurallar

References