INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SOSYAL SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE İKTİSADİ ANALİZİ

Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan ve kayıt dışı ekonomi, geri dönüşüm sektörü ve çocuk işçiliği, sosyal sorunların yanı sıra ekonomik kalkınma, gelir adaleti önündeki en önemli engellerden birisini oluşturmaktadır. Geri dönüşüm sektöründeki istihdamın belirlenmesi durumun önlemesi ve muhtemel çözüm önerilerinin belirlenmesi bu çalışmanın hedefi olarak saptanmıştır. Türkiye'de çocuk işçiliği ve kayıt dışı istihdamla ilgili pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın odak noktası Türkiye'de geri dönüşüm sektöründe kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliğinin düzeyi ve ekonomik analizidir. Çalışma bulgularının geri dönüşümde çalışanların işe başlama nedenleri para kazanma, işsizlik, yönlendirme şeklinde olduğu görülmektedir. İşe yönelik hastalıkları genelde bedensel ağrılar; işlerine özgü tehlikelerin ise güvenlik şartları, ücret alamama, sağlık koşullarını zorluğu şeklindedir. Bu çalışmanın literatüre ana katkısı, geri dönüşüm sektörü çalışanları anketi yapan ilk çalışma olurken geleceğe yönelik beklentileri ve çözüm önerilerini de içermektedir.Keywords
Geri Dönüşüm Sektörü, Kayıt Dışı İstihdam, Çocuk İşçiliği, Kayıt Dışı

References