INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİR TOPLUMSAL DUYARLILIK DAVRANIŞI OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Özellikle teknolojik gelişimle birlikte değişen toplumsal yapılar ve bu yapıların oluşturduğu felsefeler sosyal sorumluluk davranışlarını zayıflatmaktadır. Giderek bireyselleşen dünyada, toplumsal duyarlılık bilincinin geliştirilmesi toplumsal sorunların kalıcı çözümü açısından oldukça önemlidir. Toplumda ortaya çıkan olağanüstü olaylar ve koşullar, toplumsal duyarlılığa duyulan gereksinimi de artırmaktadır. Kültürel değerlerin korunması toplumsal sorunların oluşmasını azaltabilir. Ancak, kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Sosyal girişimcilik, toplumsal duyarlılık davranışını sürdürülebilir hale getirebilecek planlı ve örgütlü yapılardan birdir. Sosyal girişimcilik sadece mal ve hizmetlerin karşılanmasında değil, sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesinde de önemli katkılar sağlayabilmektedir.Keywords
Toplum, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik

References