INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EFFECT OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON ISOKINETICS H/Q RATIOS

İzokinetik H/Q oranları ile sporcunun sakatlık durumu ve takibi ve performans açısından yorumlanması yapılabilmektedir. Bu araştırmada diz izokinetik ölçümlerinde farklı pozisyonların (oturur-uzanarak) izokinetik H/Q oranlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 15 sağlıklı sedanter erkek birey katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik ölçümler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). 240 ve 180 derecelik açısal hızlarda 10 tekrar, 60 derecelik açısal hızlarda ise 5 tekrar olacak şekilde test gerçekleştirilmiştir. Her açısal hız arasında deneklere 45 saniyelik dinlenme aralıkları verilmiştir. Ölçümlerden elde edilen verilerin ve katılımcıların tanımlayıcı verilenin sunulması için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda 2400s-1 açısal hızda izokinetik H/Q peak tork, total work ve average power parametrelerinde iki pozisyon arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır (p > 0.05). 180os-1 ve 60os¬-1 açısal hızlarda ise izokinetik H/Q peak tork, total work ve average power parametrelerinde iki pozisyon arası fark anlamlı olarak ortaya çıkmıştır (p < 0.05). Ortaya çıkan anlamlı farklılık oturur pozisyonda yapılan ölçüm lehine olmuştur. Sonu olarak farklı pozisyonlarda yapılan izokinetik ölçümünün izokinetik diz H/Q oranlarında anlamlı etki oluşturduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, H/Q oranları, pozisyon

References