INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


COMPARISON OF THE EFFECTS OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT POSITION ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH

Bu çalışmanın amacı farklı pozisyonlarda (oturarak ve uzanarak) yapılan izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 15 sağlıklı sedanter erkek birey katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik ölçümler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (2400s-1 / 1800s-1 / 600s-1). 240 ve 180 derecelik açısal hızlarda 10 tekrar, 60 derecelik açısal hızlarda ise 5 tekrar olacak şekilde test gerçekleştirilmiştir. Her açısal hız arasında deneklere 45 saniyelik dinlenme aralıkları verilmiştir. Ölçümlerden elde edilen verilerin ve katılımcıların tanımlayıcı verilenin sunulması için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 2400s-1 açısal hızda peak tork (nm) ve average power (w) fleksiyon değerinde oturur pozisyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). 1800s-1 açısal hızda peak tork (nm), total work (nm) ve average power (w) hem fleksiyon hem de ekstansiyon değerlerinde oturur pozsiyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). 600s-1 açısal hızda ise peak tork (nm), total work (nm) ve average power (w) hem fleksiyon hem de ekstansiyon değerlerinde oturur pozsiyonda yapılan ölçüm lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p < 0.05). Sonuç olarak iki farklı pozisyonda yapılan izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisi anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Oturur pozisyonda yapılan diz izokinetik ölçümlerin diz kuvvetine etkisi uzanarak yapılan ölçümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.Keywords
İzokinetik ölçüm, izokinetik kuvvet, pozsiyon

References