INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Artan rekabet ve değişen pazar şartlarında marka tüketici ilişkilerinin geliştirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Hedef pazar gruplarına sunulan bir markanın kabul görmesi, beğenilmesi marka sadakati oluşturabilmenin ilk adımıdır. Marka beğenilirliği ile işletmeler marka tüketici ilişkilerini uzun vadeli ve kalıcı hale getirebilirler. Bu araştırma makalesinde marka beğenilirliği algılamalarının marka değeri üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultu da marka beğenilirliğinin olumluluk, etkileşim, kişiselleştirilmiş kalite ve hoşnutluk boyutlarının marka değeri üzerindeki etkisi de analiz edilmiştir. Araştırma Bingöl üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve akıllı telefon kullanıcısı 371 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda genel olarak marka beğenilirliği algılamalarının marka değeri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Marka, Marka Beğenilirliği, Marka Değeri

References