INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE İKLİM SİYASETİ

İnsanoğlu var olduğu zamandan beri doğa ile iç içe yaşamakta ve doğanın sunduğu kaynaklardan faydalanmaktadır. Doğal kaynakları kendi inisiyatifinde kullanan insanoğlu, sonsuz gibi görünen bu kaynakları tüketmeye devam etmekte ve neticesinde telafi edilemez çevre sorunlarına yol açmaktadır. Günümüzde tüm dünyayı ilgilendiren en önemli çevre sorunu iklim değişikliğidir. Son yıllarda iklim değişikliği ulusal ve uluslararası gündemde sıkça yer almaktadır. İklim değişikliğinin nedenleri “hava olayları, afetler, iklim, hava olayları, iklim etkisi, sera gazı salımı, insan faktörünün etkisi gibi” birçok başlık altında iklim değişikliği tartışılmakta ve hem ulusal hem de uluslararası çapta kongre, konferans, seminer, toplantı, panel gibi araçlar ile bilimsel bir temelde yayılmaktadır. İklim değişikliği yüzyıllardır var olan doğal bir olgu iken, bugünkü değişiklik hem geçmişe göre hızlı olması hem de insanoğlunun etkisi büyük olması açısından önem arz etmektedir. Son yıllarda tespit edilen ve dünyanın birçok yerinde meydana gelen alışagelmişin dışındaki hava olayları tüm canlıların hayatını ve toplumların sosyo-ekonomik gelişimlerini tehdit etmektedir. Bu çalışmada kavramsal olarak iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği ve bunun sebebi olan küresel ısınmanın göstergeleri (sera gazı emisyonları, CO2 salımı gibi), ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye’de iklim değişikliğini etkileyen sera gazı emisyonları ve etkileri, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politikalarında yeri ve ulusal boyutta iklim değişikliği politikalarının neler olduğu ortaya konulmuştur. Son olarak da merkezi yönetim ve yerel yönetimler bakımından iklim değişikliği politikaları değerlendirilmeye alınmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, İklim Siyaseti, Merkezi ve Yerel Yönetimler

References