INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEKNOLOJİNİN TASARIM AÇISINDAN GELECEĞİN SANATLARINA YANSIMALARI

Teknoloji ve tasarımdaki yeni buluşlar ile gelişen sanat ve enstrümanların çeşitliliği, sanatçıların yaratıcı güçleri ile buluşurken sanatı bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkilemiştir. Bir diğer deyişle insanoğlunun sanatla olan serüveni, mağara duvarlarına çizdiği ilk resimlerle başlayıp günümüz teknolojileri ile robotik çizimlerle yapılan eserlere dönüşmüştür. Yaşadığımız bu teknoloji çağında teknolojinin dolaylı ya da doğrudan imkânları çerçevesinde sanatçıların daha özgür ve hızlı olması bir şekilde araç ve teknikleri istediği gibi kullanmalarına da imkân sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı geleceğin sanatlarına, gelişen ve değişen teknolojinin yansımalarını incelemektir. Bu bağlamda nitel araştırma modellerinden literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Tasarım, Sanat, Teknoloji

References