INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TİNSEL BİR DOKUNUŞ: AŞKIN LİDERLİK

Liderlik, izleyicileri olan kişilerarası etkileşimi ve ikna sürecini içeren, belirli bir hareketin gerçekleşmesi veya belirli amaçlara ulaşılması için izleyicilerine yol göstermede etkileme yöntemini kullanan, örgüt içerisinde zaman zaman resmi ve tanımlanmış, zaman zaman ise gayri resmi ve esnek hiyerarşiyi kullanan kişidir. Yeni liderlik yaklaşımları olarak ele alınan otokratik lider, tam serbesti tanıyan lider, demokratik lider, karizmatik lider, etkileşimci lider, dönüşümcü lider, vizyoner lider ve etik liderler hakkında Türkçe yazında çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, kendisine, başkalarına ve örgüte liderlik yapan hatta aşan stratejik bir lider olarak nitelendirilen aşkın lider hakkında yabancı yazında az sayıda ancak Türkçe yazında ise yalnızca birkaç araştırma yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı aşkın liderlikle ilgili teorik anlamda var olan eksikliğin giderilmesini sağlamaya çalışmaktır.Keywords
Liderlik, Aşkın Liderlik, Ruhsal.

References