INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE ERGONOMİ VE MEKAN DENEYİMİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırma süreci olarak tanımlanan ergonomi, temelleri Endüstri Devrimi’ne dayanan ve salt verimliliği sağlamak amacıyla ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır. Zaman içinde evrilerek disiplinler arası bir olgu haline gelen ergonomi, insanla ilgilenen tasarım disiplinlerinin de temelini oluşturmaktadır. İç mekanda ergonomi mekanı kullanıcısı olan insanın gereksinimlerini doğru bir şekilde karşılayarak konforunun sağlanmasına dayanmaktadır. Tasarlanacak mekanların ve o mekan içindeki donatım elemanlarının ölçü ve biçimleri onu kullanacak insanın antropometrisinden kaynaklanmaktadır. Bu temele bağlı kalarak Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Ergonomi dersi kapsamında birinci sınıf öğrencileriyle iç mekanda ergonomi ve mekan deneyimi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin öncelikle kullanıcı antropometrisi ve donatı bazında iç mekan ergonomisi ilişkisi hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda kuramsal ön bilgiye sahip olan öğrencilerin iç mekan ergonomisini 1/2 ölçekli prototipleri yapılan mekanları deneyimleyerek öğrenmeleri çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın sonunda öğrencilerin, prototipleriyle deneyimledikleri mekanları daha iyi algıladıkları ve mekan örgütlemelerinde iç mekan ergonomisi açısından dikkat etmeleri gereken kriterlerin farkına vardıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun iç mekan tasarımı çalışmalarında benzer mekan örgütlemelerini yaparken de önemli bir deneyim oluşturacağı düşünülmüştürKeywords
Ergonomi, İç Mimarlık, Eğitim, Mekan Deneyimi, Eğitim Modeli

References