INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GERÇEK-SONRASI PARAZİTLER

Parazit (Joon Ho, B: 2019) filmi 2019 yılında sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar ve Cannes dahil iki yüz yetmiş bir ödül kazanmıştır. Dünya sinema tarihinin en çok ödül alan filmlerinden biri olmasının yanında imdb.com sitesi üzerinden yapılan dünyadaki en geniş izleyici oylamasıyla bu güne kadar çekilmiş en iyi otuz film arasında girmiştir ve film eleştirmenler tarafından da beğeniyle karşılanmıştır. Bu üç alanda Parazit filminin önemli bir etki yapması özellikle sinema tarihi açısından çok önemlidir çünkü Oscar ana akım sinemanın en önemli ödülünü temsil ederken, Cannes film festivali ise sanat sinemanın en prestijli ödülüdür ve yaklaşık yetmiş yıldır bu iki ödülü aynı anda alan bir film olmamıştır. Bu çalışmada Parazit filminin hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmasının sebebi araştırılmaktadır. Parazit filmi çağdaş kapitalist sisteminin çelişkilerini göstermekle birlikte yeni ve çağımıza özgü temel yapıları sinematik imgeler üzerinden tartışmaktadır. Tarihsel olarak bilgi ile mülkiyet (zenginlik) arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Ancak günümüzde enformasyon yapısında meydana gelen köklü değişiklikler nedeniyle bu tarihsel bağ kırılmıştır. Parazit filmindeki temel tartışma da mülkiyetin (zenginliğin) kaynağının ve ontolojisinin günümüzde neye bağlı olduğudur. Bu çalışma bağlamında kapitalizm ve Marksist yaklaşım üzerinden incelenen filmdeki bu tartışma, incelenen obje bir sinema anlatısı olduğu için içerik analizi ve göstergebilimsel yöntem bir arada kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Sinema, Film Eleştirisi, Kapitalizm, Marksizm, Gerçek-sonrası, Parazit

References