INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MİLLİYETÇİLİĞİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASALARINA YANSIMALARI

Belediye hizmetleri ile halkı memnun etmeyi başaran siyasal iktidarlar meşruluğunu kuvvetlendirmekte ve bir sonraki seçimde oylarını artırabilmektedir. Bu nedenle halkı memnun etmek için yapısal ve işlevsel dönüşümü sürekli kılmaktadırlar. Belediyelere ilişkin en ciddi değişimlerin yapıldığı dönem AK Parti iktidarı dönemidir. AK Parti iktidar döneminde, belediyeler merkezi teşkilattan birçok vazifeyi devraldığı gibi halkın kararlara katılımı konusunda da demokratik adımlar atılması söz konusu olmuştur. Her siyasal iktidar var olan siyasal ideolojisi temelinde politikalarına yön verir, Büyükşehir Belediyesi yasaları da bu temelde değişim geçirmiştir. AK Parti, kurulduğu günden bu güne kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlamaktadır. Hatta son zamanlarda bu muhafazakârlığın içerisinde “milliyetçilik” güçlü bir şekilde dillendirilmektedir.

Bu çalışmanın amacı; AK Parti’nin milliyetçilik anlayışının ne oranda ve hangi yönde Büyükşehir Belediyesi yasası ve büyükşehir belediyesi yasasında yapılan 6360 sayılı değişiklik sonrası yansıdığı üzerinde bir inceleme yapmak ve böylece milliyetçilik ideolojisinin izlerini var olan yasalarda aramaktır. Çalışma bu konuda bir tespite yönelmesi ile önemli hale gelmektedir. Çalışmanın kısıtı ise AK Parti’nin tüm politikalarına odaklanmaktan ziyade sadece büyükşehir yasası ve yasada yapılan 6360 sayılı değişikliğe odaklanmasıdır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için mevzuat.gov.tr‘den yasalar, internet ve kütüphaneden ise makale, tüzük, video türünde birincil ve ikincil kaynaklar tedarik edilmiştir. Çalışmanın kavramsal bölümünde milliyetçilikle ilgili açıklamalara, AK Parti’nin siyasal ideolojisine ilişkin kısa bilgilere yer verildikten sonra uygulama kısmında var olan mevzuatın incelenmesi ile elde edilen milliyetçilik ekseninde ideolojik bulgular ortaya konarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda ilgili yasalarda milliyetçiliğin sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yansımalarının olduğu gibi milliyetçilik karşıtı yansımaların da olduğu elde edilen bulgular arasındadırKeywords
Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Milliyetçilik, İdeoloji

References