INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin cinsellikleri, cinsel gelişimleri ve bu bireylere sunulması gereken kapsamlı cinsellik eğitimi çok yakın zamanlarda araştırılmaya başlanan ve detaylı incelenmesi gereken konular arasındandır. Bu nedenle bu çalışmayla OSB’li bireylere sunulan kapsamlı cinsellik eğitimi (KCE) hakkında detaylı bilgilere yer verilerek özel eğitim alanına ve OSB’li bireylerle çalışan tüm paydaşlara katkı sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bulgular, OSB’li bireylerin KCE gereksinimi ve bu eğitimde öğretilmesi gereken konular; OSB’li bireylere cinsellik becerileri öğretecek kişilere ilişkin karar verme ve bu becerileri seçme konusunda karar alma sürecinin işleyişi şeklinde ortaya çıkmış, bu bireylerin KCE almalarının temel hak olduğunu bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca bu bireylerin ilgili eğitiminden anne babanın eşit sorumluluğu olduğunu, mahremiyet ve cinsellikle ilgili becerilerin öğretiminde özel eğitim öğretmeni başta olmak üzere diğer tüm uzmanlarla iş birliği yapılmasının önemli olduğu sonucu da ulaşılmıştır.Keywords
Otizm spektrum bozukluğu, cinsel gelişim, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsellik.

References