INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OTEL İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

Bu çalışmada, yiyecek içecek hizmetlerinin önem arz ettiği otel işletmelerinde meydana gelen gıda atıklarının boyutları, en çok meydana geldiği bölümlere dikkat çekilmeye çalışılmakta ve atıkların önlenmesi/değerlendirilmesi noktasında gıda atık hiyerarşisi temel alınarak bir model önerisinde bulunulmaktadır. Gıda atık yönetimlerinin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Gıda atıklarının değerlendirilmesi ülke ekonomisine katma değer sağlamasının yanında ekolojik çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik nedeniyle ilave fayda sağlayacaktır. Çalışma amacı doğrultusunda, konuyla ilgili alan yazın incelenerek ikincil veri olan daha önceki çalışmalardan yararlanılarak derleme şeklinde gerçekleştirilmiştir.Keywords
Atıklar, gıda atık yönetimi, otel işletmeleri, gıda atık hiyerarşisi, geri dönüşüm

References