INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GELECEKTE DÜNYAYI GELİŞMİŞ EKONOMİLER Mİ YÜKSELEN EKONOMİLER Mİ YÖNETECEK?

Küreselleşmeye bağlı hızlı değişim süreciyle birlikte dünya ticaretinin yönü ve yoğunlaştığı bölgeler de hızla farklılaşmıştır. 1990’lı yıllarda ekonomik büyüklükleri gelişmiş ülkelerin (Group of Seven-G7) yarısı kadar olan gelişmekte olan ülkeler (Emerging Economies-E7) günümüzde geleceğin ekonomik gücü olarak görülmektedir. Son çeyrek asırda E7 ülkelerinin (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika, Türkiye) birçoğunun G7 ülkeleriyle (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada) aralarındaki farkı kapatarak neredeyse aynı ekonomik büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı E7 ülkelerinin 2050 yılında G7 ülkelerinin iki katı kadar ekonomik büyüklüğe ulaşabilecekleri öngörülmektedir. Bu ekonomiler, küresel konjonktürü şekillendiren, büyüme oranlarıyla küresel büyümeyi artıran, küresel çapta gereksinim duyulan ürünlerin büyük bir bölümünü tedarik eden, teknolojiyi iyi kullanan ve üreten bir konuma sahiplerdir. Çalışmanın amacını yükselen ekonomilerle gelişmiş ekonomileri ekonomik, demografik ve sosyolojik göstergeler açısından karşılaştırmak ve geleceğe gelişmiş ekonomilerin mi yoksa yükselen ekonomilerin mi yön vereceği hususunda değerlendirmede bulunmak oluşturmaktadır. Bu amaçla farklı kurumların resmi internet sitelerindeki söz konusu ülkelere ilişkin ekonomik, demografik ve sosyolojik verilerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda E7 ülkelerinin çoğunun farklı göstergeler açısından iyi bir performans sergilediği, bazı göstergelerde G7 ülkelerinden daha yüksek gelişme gösterdiği, bu performanslarını daha yüksek düzeye çıkarmaları durumunda gelecekte dünya ekonomisini şekillendirebilecekleri öngörüsünde bulunulmuştur.Keywords
Gelişmiş Ekonomiler, Yükselen Ekonomiler, Ekonomik Büyüme.

References