INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDE ON THE ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF STUDENTS DOING VOCATIONAL TRAINING

Özellikle mesleki eğitim alan üniversite öğrencileri için girişimcilik eğilimi açısından aile tutumunun etkisinin önemli olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 280 öğrenciye üniversite öğrencilerinin girişim eğilimi ve ebeveyn tutumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir anket formu uygulanmıştır. Anket formunda demografik bilgilerle ilgili sorular, araştırmacılar tarafından oluşturulan ebeveyn tutumlarının belirlenmesine ilişkin sorular ve Yılmaz ve Sümbül tarafından girişimcilik düzeyinin belirlenmesi için geliştirilen "Üniversite Öğrencileri için Girişimcilik Ölçeği" kullanılmıştır. Aile ortamında aile ile ilgili önemli kararlara katılan katılımcıların, baba eğitimi düzeyi yüksek olan katılımcıların ve kendi gelecekleri ile ilgili kararlar verebilen ve kendi mesleğini seçme özgürlüğüne sahip olan katılımcıların girişimcilik düzeylerinin yüksektir.Keywords
ebeveyn tutumu, girişimcilik, mesleki eğitim

References