INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİHDAMININ İNCELENMESİ: 2000-2018 YILLARI

Araştırmanın konusu olan “Türkiye Bankacılık Sektörü İstihdamının İncelenmesi: 2000-2018 Yılları” adlı çalışmada daha önce yapılmış tez, kitap, sunum, makale, internet kaynakları vb. çeşitli kaynaklar incelenmiş, İŞ-KUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma bugünden geleceğe ilgili kurumların yapacağı uzun süreli işsizlere yönelik aktif istihdam politikalarına yarar sağlayabilecektir. Çalışmanın amacı, belirli teorik pozisyonları açıklığa kavuşturmak, işgücü piyasası mekanizmasının geliştirilmesi için yeni yönlerin bilimsel olarak kanıtlanması temelinde nüfusun istihdamını artırmak için spesifik metodolojik yaklaşımlar ve pratik öneriler geliştirmektir. Çalışmada 2000-2018 yıllarında bankacılık sektöründe istihdam durumunu incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye`de istihdamın analiz edilmesidir. Çalışmanın örneklemi ise bankacılık sektörü istihdamının incelenmesidir.Keywords
İstihdam, İşsizlik, Bankacılık Sektörü

References