INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Toplumun temelini oluşturan ailenin kurulmasında ilk adımı nişanlanma oluşturmaktadır. Nişanlanmaya ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 118-123. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Nişanlamaya ilişkin hükümlere Medeni Kanun’da yer verilmesi nişanlanmanın hukuki bir ilişki olduğunu ve bu hukuki ilişkinin bazı hüküm ve sonuçlar doğuracağını açıkça göstermektedir. Birbirine evlenme vaadinde bulunarak nişanlanmış çiftlerin nişanlanmadan doğan birtakım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Taraflar, nişanlanmadan doğan yükümlülüklere uymamaları halinde Türk Medeni Kanunu uyarınca çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. İşbu yaptırımlar kanunda nişanın bozulmasının sonuçları arasında sayılmıştır. Kanun koyucu nişanın bozulmasının sonuçlarını maddi tazminat, manevi tazminat ve hediyelerin geri verilmesi olarak hüküm altına almıştır. Bu bakımdan nişanlanmadan doğan yükümlülüklere uymayan taraf maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır.

Çalışmamızda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda nişanlanmaya ilişkin hükümler incelenerek nişanın bozulması halinde tarafların maddi ve manevi tazminat talep etme hakları, bu davaların şartları, tarafların ispat külfeti, görevli ve yetkili mahkemeler ve zamanaşımı hususlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Aile Hukuku, Nişanlanma, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat

References