INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 2000 – 2019 YILLARI İTİBARİYLE ALMIŞ OLDUKLARI DİSİPLİN CEZALARININ ANALİZİ

Muhasebe mesleğinde disiplin süreci 1989 yılında yayımlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na dayanmaktadır. Sonraki yıllarda da mesleğin itibarını koruma ve yükseltmeye yönelik adımlar atılmaya devam etmiştir. 2015 yılında yayımlanan 29435 sayılı Kanun’la Disiplin Yönetmeliği son şeklini almıştır. Meslek mensuplarına; uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma gibi disiplin cezaları verilebilmektedir.

Bu çalışmada Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinin (TÜRMOB) resmî web sitesinde yayımlanan 2000-2009 ve 2010-2019 dönemine ait faaliyet raporlarında yer alan disiplin kurul raporları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 2000-2009 döneminde meslek mensuplarına 1.249 disiplin cezası verilirken 2010-2019 döneminde meslek mensuplarına 2.414 disiplin cezası verilmiştir. Bu cezalar, ceza türlerine ve illere göre ele alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre meslek mensuplarına verilen disiplin cezası türleri arasında her iki dönem itibariyle farklılık gözlenmiştir. 2000-2009 döneminde en fazla geçici men cezası verilirken 2010-2019 döneminde en yaygın ceza türünün kınama olduğu görülmüştür. En fazla cezanın verildiği il ise her iki dönem itibariyle İstanbul’dur.

 

 

 Keywords
Muhasebe Mesleği, Etik, Disiplin Cezası

References