INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENÇLERİN HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER: BİR ALAN UYGULAMASI

Teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak bireylerin sağlık hizmetlerini karşılama durumunda farklı talep ve istekleri ortaya çıkmaktadır. Bu talep ve istekleri karşılama noktasında sağlık hizmetini sunan ve sunulan hizmet farklılığı gün geçtikçe artması bu sektördeki rekabeti de beraberinde getirmektedir. Mevcut rekabet ortamında, hastane yöneticilerin kişilerin hastane seçimini etkileyen kriterlerini önceden fark etmesi yararlarına olacaktır. Bu çalışmada amaç; üniversite öğrencilerinin hastane tercihlerine etki eden faktörleri ortaya çıkarmak, öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımında markanın rolünü belirlemek ve markaya önem verme algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaçla Bitlis Eren Üniversitesinde okumakta olan 800 öğrenci üzerinde bir anket uygulaması gerçekleşmiş ve konuyla ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin hastane seçimlerinde çoğunlukla Devlet hastanelerini tercih ettiğini, büyük bir kısmının ise herhangi bir hastane tercihi yapmadığını, duruma göre değişebileceğini belirtmiştir. Ayrıca tercihlerini etkileyen kriterlerin genel anlamda; hekim faktörü, hastanenin kalitesi, hastanenin ulaşılabilirliği ve eş-dost tavsiyelerine önem verdikleri anlaşılmaktadır.Keywords
Hastane Tercihi, Marka Algısı, Sağlıkta Marka, Sağlık Hizmetleri

References