INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MİLLİ EĞİTİMDE E-DEVLET UYGULAMALARI: AYDIN İLİNDE FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ

Bilgi teknolojileri 21.yüzyılda, her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde kullanılmaktadır. Türkiye’de de e-devlet uygulamaları kapsamında hayata geçirilen uygulamalardan biri de FATİH Projesidir.Proje kapsamında ortaöğretim okulları, ilköğretim ikinci kademe, ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT (Bilgi Teknolojisi) donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi; öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalede Türkiye’de e-devlet uygulamasının milli eğitim alanındaki devamı olan FATİH Projesi’nin Aydın İlindeki okullarda uygulanması ve bu uygulamanın amacına ne ölçüde ulaştığı incelenmiştir. Çalışmada, Aydın’ın 17 ilçesinden 12’sinde, 24 lisede; 1336 öğrenci, 346 öğretmene anket uygulanmıştır. Anket çalışmalarıyla FATİH Projesi’nin faydalı olan ve eksik olan yönleri tespit edilerek projenin uygulanmasında daha başarılı olabilmesi için aktif uygulayıcı konumunda olan öğrenci ve öğretmenlerin değerlendirmeleri alınmıştır. Aydın ölçeğinde yapılmış olması; farklı ilçeleri kapsaması ve anket yapılan kişi sayısının fazla olması bu çalışmayı daha önce FATİH Projesi ile ilgili yapılan çalışmalardan farklı kılmaktadır.Keywords
E- devlet, FATİH Projesi, MEB, BT,

References