INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENEL OLARAK AJUR TEKNİĞİ VE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDAN ÖRNEKLER

Ajur, günlük hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkmakta ve çeşitli yüzeylere farklı süsleme yöntemleri ile boşluk oluşturan teknikler olarak uygulanmaktadır. Ajur Tekniği mimari, mobilya, ahşap, seramik, takı, çini, tekstil, taş süslemeciliği gibi pek çok sektörde farklı model, farklı teknik ve malzemeyle çalışılmaktadır.

Tekniğin uygulanmasındaki en önemli unsur, uygulandığı yüzeylerde boşluklar elde etmektir. Seramik sanatında da işlevsel ve dekoratif olarak ustalıkla kullanılması eski tarihlere kadar uzanır. Genellikle uygulama çalışılan yüzeylerde geleneksel geometrik ve bitkisel motifler uygulansa da günümüzde çağdaş sanat uygulamalarında farklı motiflere de rastlanmaktadır. Sanatçıların, eserlerini çalışırken daha güzel ve daha güçlü ve farklı anlatımlar yükleme istek ve arayışları Ajur tekniğinin kullanılmasını yaygınlaştırmış, seramik sanatçıları tarafından da çok tercih edilen bir teknik haline gelmiştir.

Bu çalışmada genel olarak Ajur tekniğinin kullanım alanları ele alınarak, çağdaş seramik sanatçılarının çalışmalarında bu tekniğin uygulanışı ve örneklerine yer verilecektir.Keywords
Ajur ,Mimari,Seramik, Boşluk, Sanat

References