INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TELİF HAKLARI VE UYGULAMALARI

Mülkiyet kavramının kökeni insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Bir yere, bir şeylere sahip olmak ve bu mülkiyeti tüm tehlikelere karşı korumak ihtiyacı insan doğasının temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğal ihtiyaç zaman içerisinde karmaşık bir süreç haline gelmiş, ülkelere, bölgelere özgü kurallar konulmasını gerekli kılmıştır. Gelişen ve değişen dünya ile birlikte günümüzde bölgesel kurallar evrensel kurallara dönüşmüş ve insanlığın ortak değeri olarak yerini almıştır. Bu çalışmada mülkiyet kavramı ve telif haklarının tarihsel gelişimine değinilmiş, sırası ile Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan telif hakları ve uygulamaları anlatılmış, günümüz Türkiye’sinde gelinen son noktada geçerli kanun ve yönetmelikler aktarılmıştırKeywords
Mülkiyet, Telif Hakları, Patent, Güzel Sanatlar, Osmanlı

References