INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


CANLANDIRMA FİLMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN KADIN TEMSİLLERİNE YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME

Canlandırma sineması günümüzde büyük medya sektörüne dönüşmüştür. Çocuklara yönelik canlandırma filmlerinde hem olumlu hem de olumsuz mesajların aktarıldığı bilinmektedir. Bu mesajlar kodlanarak film karakterleri üzerinden yayılmaktadır. Sunulan bu karakterler izleyiciler arasında hayran gruplarını oluşturabilir. Canlandırma filmlerinde sunulan bu karakterlerin küreselleşmenin getirdiği değerlere göre kurgulandığı görülmektedir. Bu araştırma toplumsal cinsiyet konusu açısından kadın karakterlerinin gösterbeilimsel çözümlemesini yapmaya yöneliktir. Günümüz canlandırma filmlerinde kadın karakterlerine eskisinden daha fazla önem verilmeye başlandığı fark edilmektedir. Bu çalışmada örneklem olarak seçilen Ferdinand, Grinch, Koko, Next Gen (Yeni Nesil), Hotel Transylvania: Summer Vacation (Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili), Ralph Breaks the İnternet (Ralph ve İnternet), The Stolen Princess (Ruslan ve Ludmila: Kayıp Prenses), İncredible 2 (İnanılmaz Aile 2), Drôles des Petites Bêtes (Böceklerin Gizli Hayatı), ??? ???????? ? ?????????? ???????? (Üç Bahadır: Tahtın Varisi) isimli filmlerde yer alan kadın karakterlerinin toplumsal cinsiyet açısından nasıl tasarlandıkları araştırılmıştır. Araştırma süresince elde edilen bulgular ışığında film yapımcıların çocuk izleyicilerin zihninde inşa etmeye çalıştıkları mitlerin hem olumlu hem de olumsuz nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Olumlu mitlerin aktif, çalışkan, cesur, zeki kadın imajını oluşturmaya yönelik oldukları anlaşılmıştır. Olumsuz mitler kadınları oldukça saldırgan, egemen, otoriter şeklinde betimlemiştir. Bundan dolayı, çocuk izleyicilerin bu tür filmleri ebeveynlerin denetimi altında izlemeleri önerilmektedirKeywords
Toplumsal cinsiyet, canlandırma filmleri, kadın temsilleri, göstergebilim

References