INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BELGELENDİRİLMİŞ DİJİTAL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sağlık kurumları teknolojik gelişmeler ile alt yapı sistemlerini bütünleştirmesi bakımından can damarı taşıyan kurumlar arasında olduğu söylenebilir. Klinik kararların kalite standartlarına uygun, verimlilik ve etkililik ilkesi doğrultusunda hızlı bir biçimde uygulanabilmesi, teşhis ve tedavi hizmetlerinde doğru ve güvenilir kararlar alınabilmesi ancak güncel teknolojik cihazlar ve sistemler sayesinde mümkündür. Dijital hastane olarak nitelendirilen bu kavram ile tüm birimlerde klinik ve yönetsel karar destek sistemlerinin dijital olarak yürütülmesi ve verilere ihtiyaç duyulan her ortamda ulaşılabilir olması temel dayanağını oluşturmaktadır. Bu nedenle dijitalleşme sürecini belgelendiren HIMSS EMRAM standart modeline göre dünyada ve Türkiye’de 6. ve 7. seviye ile belgelendirilmiş hastane sayılarını tespit etmek aynı zamanda Türkiye’de bölgeler arasındaki farklılıkları ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Türkiye’nin belgelendirilmiş hastane sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra yer aldığı görülmüştür. Bölgeler arasında ise Marmara Bölgesi belgelendirilmiş hastane bakımından en fazla sayıdadır. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri ise belgelendirilmiş hastane sayısı bakımın diğer bölgeler nezdinde daha az sayıdadırKeywords
Dijital Hastane, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu, Sağlık Kurumları

References