INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ETKİN BİR İÇ DENETİM MODELLEMESİ

Kamu kurumlarının risk yönetiminin belirlenmesi, iç kontrol sisteminde güvenlik ve güvenirliğinin sağlanması, şeffaf ve hesap verebilirlik anlayışıyla denetlenebilmesi, kamu çıkarının gözetilmesi vb. açıdan bilişim sistemleri denetimi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Türkiye’de iç ve dış denetime tabi tutulan kamu kurumlarında, bilişim sistemleri denetiminin yapılması zorunlu olmasına rağmen, henüz bir kaç uygulama haricinde bu denetim yapılamamaktadır. Bilişim Sistemleri Denetim Rehberlerinde, yapılacak denetimlerde manuel bir denetim yöntemi öngörülmekte, kullanılan İçDen yazılımı ise dijital verilerin denetlenip sorgulanması ve ilişkilendirilip sonuçlandırılması gibi uygulamaları içermediği için oldukça sığ kalmaktadır. Ayrıca ilgili literatürde bilişim sistemleri denetimi daha çok şirketler ve bankalar özelinde ele alınmakla birlikte, kamu kurumlarında kullanılabilirliğini konu edinen çalışmalara rastlanılmamıştır. Makale, bu bağlamda, kamu kurumlarında iç denetim kapsamında yapılması zorunlu olan Bilişim Sistemleri denetiminde, Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (CAATT) kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymayı ve bunun mevcut iç denetim uygulamalarında ve Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında nerede ve ne şekilde kullanılması gerektiğini “algoritmik tasarım” olarak tarif eden öneri model geliştirmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Bilişim Sistemleri Denetimi, CAATT, İç denetim, Kamu Kurumları, Model

References