INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ASYMMETRIC IMPACT OF EXCHANGE RATE TO ISTANBUL STOCK MARKET: A NONLINEAR ARDL APPROACH

Hisse senedi piyasası, modern ekonomide finansal kuruluşlar ve portföy yöneticileri için önemli bir rol oynar. Hisse senedi piyasası getirisindeki oynaklık, borç verenler ve borç alanlar arasındaki portföy riskini değerlendirmelerine ve gelecekteki yatırım gelirinin getirisini tahmin etmelerine yardımcı olan temel araçlardan biridir. Bu makale borsa ile Türkiye döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. BİST100 endeksi, hisse senedi getirilerini temsil etmek için kullanılır ve döviz kuru riski için TL / ABD $ ve TL / EURO (Türk Lirası'nın ABD Doları ve EURO karşısında döviz kuru) dikkate alınır. Seri, 2008m10 - 2021m03 dönemine ait aylık veriler üzerindedir. Döviz kurlarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini belirlemek için zaman serisi modelinin NARDL ve ARDL mitolojisini kullanıyoruz. Bulgularımız, hem döviz kurları (ABD Doları ve EURO) hem de hisse senedi getirileri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ilişki pozitiftir, asimetriktir ve hem uzun hem de kısa vadede istatistiksel olarak anlamlıdır.Keywords
NARDL, ARDL, US Dollar, EURO

References