INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


1990’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI VE ANLAM YARATMA SÜREÇLERİ

Fotoğraf; bir yandan görsel iletişimin en önemli ögelerinden biri, öte yandan; estetik yönü dikkate alındığında vazgeçilmez sanatsal bir tavırdır. Bu açıdan bakıldığında fotoğraf; kullanım amacına, konusuna, türlere göre çok çeşitli kategorilere ayrılır. Gelişen ve değişen teknolojiyle ve çağın ruhuna göre de yeni türlerin ortaya çıktığı ve çıkacağı da söylenebilmektedir. Buna göre fotoğraf; insan fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığı, doğa fotoğrafçılığı, sualtı fotoğrafçılığı, hava fotoğrafçılığı, hayvan fotoğrafçılığı, yemek fotoğrafçılığı, sanatsal fotoğrafçılık, mimari fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçılığı, dijital düzenleme fotoğrafçılığı, fotojurnalizm gibi farklı türlerde kendini göstermektedir.

Yaşanılan çağın ruhu gereği dışarıda, sokakta, kentte daha çok zaman geçirilmektedir. Yaşam sokakta biçimlenmekte, karşılaşmalar ve zıtlıklar sokakta meydana gelmektedir. Buna göre sokak oluşun ve akışın olduğu yerdir. Kamusal alanlar, binalar, duvarlar, yollar, insanlar, trafik vb. keşmekeş kalabalık kent sokaklarının önemli bir dokusu iken; sakin mahalle evleri, sokakları daha dingin ve içten bir algıyı yaratmaktadır. Sokaklar; yabancılaştırıcı ve organik etkileri aynı anda şimdi ve burada oluşları ile sağlama potansiyeline sahiptirler. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman aralıklarını sokak içinde toparlayarak dinamik bir alan oluştururlar. 

Bu araştırmada 1990’li yıllardan günümüze sokak fotoğrafçılığı ve fotoğrafta anlam yaratma süreçleri fotoğraf sanatçılarının yapıtları üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Fotoğraf türleri ve sokak fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi ve diğer fotoğraf türleri arasındaki ilişki ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır.Keywords
Fotoğraf, Sokak fotoğrafçılığı, Fotoğrafta Anlam Yaratma.

References