INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SOSYAL MEDYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI: DENİZBANK İK VE BANK OF AMERICA GLOBAL CAREERS TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ

Dijitalleşen dünyada ortaya çıkan büyük veri ve bu verinin insan kaynaklarına bakan yönü ister istemez işletmeleri sosyal medyaya ve sosyal medyadan akan verilerin analizine yönlendirmektedir. Bu noktada işletmelerin mevcut çalışanları ile potansiyel çalışan adaylarının işveren markası kapsamında eğilimlerini doğru bir biçimde analiz etmesi ve bu analizler için gerekli veriyi elde edebilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda iki bankanın kariyer odaklı kullandıkları Twitter hesaplarının (Denizbank İK ve Bank of America Global Careers) kullanıcılarıyla olan etkileşimleri ve etkileşimden doğan ilişkileri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen işletmelerin işveren markası stratejileri kapsamında sosyal medya kullanımlarının R programlama dili aracılığıyla analiz edilmesi çerçevesinde diğer araştırmacılara yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Araştırma bulguları, doğru veri analizine bağlı olarak yapılan optimizasyonun Twitter hesaplarının etkileşim ve takipçi açsından performansına olumlu etki yaptığını göstermiştir. Bunun tam tersinin uygulandığı durumda takipçi sayısında olmasa da etkileşim boyutunda kayıpların yaşandığı tespit edilmiştir.Keywords
İşveren Markalaşması, Yetenek Çekimi, Sosyal Medya

References