INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NEF’İ’NİN ŞİİRLERİNDE ADALET VASIFLANDIRMALARI

Divan edebiyatının yüzyıllar açısından değerlendirilmesi yapıldığında XVII. yüzyıl şiiri gerek muheteva bakımından gerekse de bu devir içerisinde eserler vermiş sanatçılar açısından farklılık arz etmektedir. Bu yüzyılın önemli şairleri yaşadıkları dönemin içtimai ve siyasi yapısı dâhil birçok konuyu ele alınışları ile tanınmaktadır. Dönem şairlerinden biri olan Nef’i de kendine münhasır özellikleriyle diğer şairlerden ayrılan bir yapıya sahiptir. Divan edebiyatının en önemli hiciv ve kaside şairi olarak bilinen Nef’i’nin bu özelliği, şiirlerinde ele aldığı konu kadar sivri dilinden de ileri gelmektedir. Nef’i’nin hayatına mal olmuş bu yönü zaman zaman tam aksi yönünde hareket bulmuştur. Şairin birçok devlet adamına sunmuş olduğu kaside ve bu kasidelerin bir bölümü olan methiyelerde kullandığı övgü ifadeleri onun kaside ustalığındaki bir başka yönüdür. Nef’i’nin şiirlerinde devlet adamlarına yönelik ele aldığı unsurlardan biri olan adalet, şair tarafından farklı ifadelerle vasıflandırılmıştır. Bu vasıflandırmaların şairin bikr-i manadaki ustalığı göz önünde bulundurulduğunda onun bu hususa ne kadar önem vermiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda Nef’i’nin devlet adamlarına hitaben yazdığı şiirlerde kullanmış olduğu adalet vasıflandırmaları tespit edilmiş olup bu vasıflandırmaların edebi sanatlarla yoğrulduğunda nasıl bir tabloyla sunulduğu sergilenmiştir.Keywords
Osmanlı edebiyatı, Türk şiiri, Nef’î, adalet

References