INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGY ON THE POSTER EXHIBITION PROCESS

Görsel bir iletişim tasarımı olan grafik tasarımın en temel amacı bir mesajı en doğru şekilde alıcıya aktarmaktır. Afiş, grafik tasarımın en sempatik öğeleri arasındadır. Tanıtım yapmak bir ürünü pazarlamak afiş tasarımının en temel amaçları arasındadır. Afişler tasarım bağlamında oldukça etkili tasarım öğelerindendir, ancak günümüzde gelişen teknoloji ile sergileme aşamasında afişin etkisi bünyesine kattığı ses ve hareket ile daha da arttığı gözlemlenmektedir. Afiş tasarımları sergileme yöntemlerinde de gün geçtikte tasarımlar kadar etkili sonuçlar vermektedir. Yıllardır duvarlara, ilan panolarına, sergi salonlarına asılan afiş tasarımları, sergileme yöntemlerine eklenen yenilikler ile geçmişten günümüze taşıdığı değeri daha etkili biçimde sunma olanağı bulmuştur. Son dönemde birçok alanda olduğu gibi sanatsal etkinliklerde sık sık karşımıza çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi afiş sergileme yöntemi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Artırılmış gerçeklik yönteminin sergi ve sunum gibi işlerde iki boyutlu durağan hazırlanan çalışmalarda hayatımıza kattığı ses ve hareket sergileme kapsamındaki çalışmaları daha etkili ve dikkat çekici çalışmalar haline getirmektedir. Yapılan araştırmanın temel amacı; artırılmış gerçeklik teknolojisinin sergileme yönteminde kullanılırken, bu yöntemin afiş çalışmalarında etkiyi nasıl artırdığı, sanatçılar tarafından hangi yol ve yöntemlerin kullanıldığı betimsel olarak araştırmaktır. Araştırma kapsamında Artivive artırılmış gerçeklik uygulama örneği, AMC film afişi, Into the Storm film afişi, Printworks London afişi incelenmiş, afiş tasarımlarının artırılmış gerçeklik teknolojisi ile daha etkili ve dikkat çekici bir şekilde sunulduğu tespit edilmiştir.Keywords
Afiş, Grafik Tasarım, Artırılmış Gerçeklik, Sergi

References