INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANA HABER BÜLTEN JENERİKLERİ ÖZELİNDE İZLEYİCİ ALGISI OLUŞUMUNDA GÖRSEL İMGELER

Televizyon programları başlamadan önce yayınlanan ve programı tanıtıcı görev üstlenen kısa hareketli grafikler “jenerik” olarak adlandırılır. Televizyon programları için tasarlanan jeneriklerin (title sequence, into, opener veya bumper) temel öğeleri; renk tasarımı, hareket tasarımı, tipografi, video kullanımı, fotoğraf kullanımı (haritalar, dijital saat görselleri, çizgiler, şekilleri vb.) ve ses kullanımıdır. Makalemiz kapsamında Kanal D, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Trt 1 kanallarının ana haber bültenlerinin jenerikleri yukarıda sayılan öğeler ışığında analiz edilecektir. Çalışma kapsamındaki amaç, analiz edilen ana haber bülten jeneriklerinin üretim süreci ve paylaşımı sırasında hangi görsel ve işitsel öğelerin, imgelerin kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu çalışmanın önemi, hedef kitle olan televizyon izleyicilerinin algısının kullanılan enstrümanlar ile nasıl oluşturulduğunun ve yönlendirildiğinin ortaya konulmasıdır.Keywords
Televizyon Jeneriği, Haberler, Hareketli Grafik, Renk

References