INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MEKKE TOPLUMUNDA AYETLERE YANSIYAN DİNÎ İNANÇ TARTIŞMALARI

İnsanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler toplumu ıslah etmeye çalışmış, onları uzaklaştıkları insani değerlerle yeniden buluşturmak için mücadele etmişlerdir. Bu çabalar çoğu zaman tepki ile karşılanmış, peygamber olarak gönderildikleri toplumla aralarında şiddetli çatışmalara varan neticeler ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz ki peygamberlere karşı muhalefet cephesinin öncülüğünü, toplumun ileri gelenlerinin oluşturduğu zengin ve refah seviyesi yüksek elit tabaka yapmıştır. Son peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.)’in karşılaştığı durum önceki peygamberlerin akıbetinden farklı olmamıştır. İçinde doğup büyüdüğü Mekke toplumunu İslam’a davet eden Hz. Peygamber, aristokratların başını çektiği şiddetli bir muhalefet ile karşılaştı. İki taraf arasında meydana gelen bu çatışma pek çok yönüyle araştırmaya muhtaçtır. Bu alanlardan birisi de dinî inanç noktasında cereyan eden tartışmalardır. Mekke ileri gelenleri başta tevhid, risâlet ve ahiret inancı olmak üzere, İslam’ın temel inanç prensiplerine şiddetli bir şekilde karşı çıktılar. İslam karşısında savundukları şey atalarından tevarüs ettikleri gelenek ve inançlardı. Bu çalışmada İslam daveti karşısında Mekke ileri gelenlerinin sergilediği dinî davranışlar, Kur’an ayetleri çerçevesinde inceleme konusu yapılacaktır.Keywords
Kur’an, Mekke, Tevhid, Risâlet, Ahiret İnancı

References