INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ALFA KUŞAĞIYLA BİRLİKTE DEĞİŞEN OYUN ALGISI: DİJİTAL OYUNCAKLAR VE EKRAN BAĞIMLILIĞI

Kuşak kuramı, benzer dönemlerde dünyaya gelen bireylerin birbirine yakın kişilik özelliği taşıyacağı varsayımına dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde, kuşakların belirlenmesinde tarihi olaylar rol oynamaktayken yaşanan bu çağda iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler etkili olmaktadır.

Bilgi ve teknoloji çağında her alanda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimler insanların kişilik özellikleri, gündelik yaşamları, tercihleri, alışkanlıkları üzerinde etkili olmaktadır. Bu da kuşaklar arası farklılıkları artırmaktadır.

Literatürde son kuşak olarak kabul edilen Alfa kuşağı, tamamı 21. yüzyılda dünyaya gelen bireylerden oluşmaktadır ve teknolojik gelişmelerin hayatlarının tüm alanları üzerinde etkili olduğu bir dönemi yaşamaktadır.

Henüz çocukluk dönemini yaşamakta olan Alfa kuşağının gündelik yaşamı iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere göre belirlenmektedir. Yaşamlarının her alanında yapay zeka ürünlerinin yer aldığı bu neslin iletişim kurma, oyun oynama biçimleri de dijital teknolojilere göre şekillenmektedir.

Çalışmada, günlerinin önemli bir bölümünü ekrana maruz kalarak geçiren Alfa kuşağının, oyun anlayışının ve oynadıkları oyuncakların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, Alfa kuşağında yer alan çocukları olan annelerle nitel bir araştırma tekniği olan odak grup görüşmesi yapılarak sonuçlar betimsel bir yaklaşımla analiz edilmektedir.

Araştırma sonunda elde edilen veriler, Alfa kuşağının çocukluk döneminde oynadıkları oyunların ve oyuncak seçimlerinin önceki kuşaklardan daha farklı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Alfa Kuşağı, Ekran bağımlılığı

References