INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AZERBAYCAN’IN HAVA İSTİHBARATI: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SÜRECİ

Birinci Karabağ Savaşı’ndan farklı olarak İkinci Karabağ Savaşı sürecinde istihbarat araçlarının aktif şekilde kullanılması savaşın gidişatını ciddi şekilde etkilemiştir. Özellikle hava istihbaratının büyük kapsamda kullanılması, istihbarat ve savaş açısından ciddi önemler arz etmiştir. Bu çalışmada Azerbaycan özelinde, hava istihbaratının önemi, başarısı ve başarısızlıkları araştırılmıştır. Bunun için askeri araştırmalardan, akademik çalışmalardan faydalanılmıştır. Nitel araştırma temelli bir çalışmadır. Tarih ve askerî dehaların çalışmalarının analizi yapılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada istihbaratın en önemli kolu olan hava istihbaratı analiz edilmiştir. Daha sonra hava istihbaratının tarihi incelenmiştir. Çalışmada hava istihbaratının tarihi arka planı oluşturularak, hava istihbaratının evrimi analiz edilmiştir. Araştırmada kurumsal basılmış çalışmalardan, dijital platformlarda yayınlanmış dergi ve makalelerden faydalanılmıştır. Çalışmada üç temel tarihi konu baz alınmıştır. Bunlar Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’dır. Karşılaştırma, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen Birinci ve İkinci Dağlık Karabağ Savaşı çerçevesinde yapılmıştırKeywords
İstihbarat, Savaş, Askeri Operasyonlar, Askeri Teknoloji, Hava İstihbarat Analizi

References