INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MÜZİK PRODÜKSİYONU TARİHİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye’de müzik prodüksiyonunu ve teknolojilerini ilgilendiren çalışmalar, müziğin diğer dallarında yapılan çalışmalara nazaran niceliksel olarak görece az çalışılan alanlardır. Hem bu alandaki gelişmelerin kayda değer bir kısmının yurt dışında oluyor olması hem de bu gelişmelerin genellikle İngilizce olarak literatüre geçiyor olması bu alandaki Türkçe kaynakların varlığının önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada müzik prodüksiyonu tarihine özet bir bakış gerçekleştirilerek ve bununla beraber bazı teknolojik gelişmelerden bahsedilerek kısa bir müzik prodüksiyonu tarihi çalışması yapılmak istenmiştir. Edison’un icadı fonograftan başlayarak müzik prodüksiyonu alanındaki teknolojik gelişmelerden bahsedilmiş ve buna bağlı olarak müzik sektörünün nasıl şekillendiğine de değinilmiştir. Bu süreçte gramofon, flat disc, manyetik bant kayıt cihazı ve dijital kayıt teknoloji alanındaki icatlara da değinilmiştir. Keza mikrofon teknolojilerinin nasıl bir gelişim gösterdiği ve mikrofon teknolojilerinin müzik prodüksiyonu hangi açılardan etkilediği üzerine de çalışılmıştır. Seneler içinde teknolojinin prodüktörlük, müzisyenlik ve ses mühendisliği mesleklerini nasıl etkilediği ve bu mesleklerdeki insanların ne gibi imkanlarla ve imkansızlıklarla karşılaştığı üzerine de düşünülmüştür. Bunların yanı sıra müzik prodüksiyonundaki teknolojik gelişmelerin sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı ne gibi etkileşimlerinin olabileceği üzerine de fikir yürütülmüştür. Tarihsel gelişmelere ek olarak ekonomi politik bir perspektifle sanatsal üretimlere sosyolojik bir bakış gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak müzik teknolojilerinin, müzik sektörünün pandemiyle mücadele sürecine nasıl etkileri olabileceği konusuna da değinilmiştir. Sonuç olarak Türkçe literatürde müzik prodüksiyonu ve teknolojileri üzerine pek kaynak olmaması göz önünde bulundurularak, bu alandaki boşluğu nispeten de olsa doldurma niyetinde bir çalışma yapılmıştırKeywords
müzik prodüksiyonu, müzik, sosyoloji

References