INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NESÎMÎ VE ŞEYHÎ DİVANINDA GÖRÜLEN ORTAK UNSURLARDAN HAREKETLE NESİMİ’NİN ŞEYHİ ŞİİRLERİNE ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Divan şiiri farklı dönemler içerisinde yaşamış ve eser vermiş şairleri kapsaması açısından büyük bir değer olarak görülmektedir. Divan şiirinin bu farklı dönemleri içerisinde yazılmış olan şiirler gerek tarz gerekse şiirlerde kullanılmış olan kelime ve mazmunlar açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairlerin birçok hususta birbirinden etkilenmelerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkan şiirleri incelendiğinde, bazı şairlerin kendisine örnek olarak seçtiği şairlerden birçok açıdan etkilenmiş olduğu görülmektedir. Şairleri etkileyen sanatçıların başında gelen Nesîmî, divan şiirinin birçok döneminde gerek hayat hikâyesi gerekse şiirlerinde kullandığı tabirlerle dikkat çekmiş bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi dönemi kadar diğer dönemlerde de etkisini sürdürmüş olan Nesîmî’nin şiirleri birçok şair tarafından örnek alınmıştır. Bu şairlerden biri de 15. yüzyılda yaşamış olan Şeyhî’dir. Şeyhî’nin şiirleri incelendiğinde kullandığı kelime ve tasavvufi tabirlerin, Nesîmî’nin şiirinde kullanılan kelime ve tabirlerle benzeştiği fark edilmektedir. Bu benzerlik üslup benzerliğini de beraberinde getirmiştir. Her iki şairin şiirleri karşılaştırıldığında, Şeyhî’nin, kendisinden önceki yüzyılda yaşamış olan Nesîmî’nin üslubunu kendi şiirlerine yansıtmış olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Nesîmî ve Şeyhî’nin şiirleri incelenmiş olup, her iki şairin şiirlerinde görülen kelime kullanımı ve üsluptaki benzerliklerin karşılaştırılması yapılmıştırKeywords
Osmanlı şiiri, Nesîmî, Şeyhî, ortak unsurlar

References