INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HATAY İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN ET ve ET ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE SATIN ALMA TERCİHLERİ

Bu çalışmanın amacı; Hatay ili kentsel alanda yaşayan tüketicilerin et ve et ürünleri satın alma davranışlarını belirlemek, ürünlerini satın aldıkları yerleri ortaya koymak, tüketim tercihlerini etkileyen faktörler ile ürün satın alırken dikkate alınan kriterleri belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 2020 yılında Hatay ili kentsel alanda tüketicilerle yapılan anketler oluşturmuştur. Verilerin analizinde ki-kare ve Kruskal Wallis istatistik testleri kullanılmıştır. Tüketicilerin aylık et ve et ürünleri tüketimi ortalama 7,6 kg olarak belirlenmiştir. Gelir düzeyi artışının market ve süpermarketten alışverişi arttırdığı gözlenmiştir. Tüketiciler et ve et ürünleri satın alma sıklığı olarak çoğunlukla 15 günde bir seçeneğini tercih etmişlerdir (%51,4). Et ve et ürünleri satın alırken tazelik ve satın alınan yer oldukça önemli bulunmuştur. Kesilen hayvanların hastalık riski taşıma riski, tüketicilerin et ve et ürünleri tüketiminde en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Et ve et ürünleri satın alırken en çok satış yeri koşullarının sağlıklı olması, kalite ve fiyat arasındaki uyumluluk, ürünlerin kalite garantisinin olması önemli bulunmuştur. Araştırma sonuçları, tüketicilerin öncelikle sağlıklı, kaliteli ve bunun yanında fiyatı uygun ürünleri tercih ettiklerini, satın alma yeri tercihinde genellikle alışkanlıkların olduğunu ve bunun devam ettiğini, et ve et ürünlerinin tüketiminde artış olması için ürün arzının çok, ürün fiyatlarının daha uygun olması gerektiğini ortaya koymuşturKeywords
Hatay ili, et ürünleri, tüketici, satın alma davranışı, tercih

References