INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Abstract


THE IJTIHADS OF HANAFI IMAMS ON SOME ISSUES RELATED TO PRAYER

jshsr.org

ISSN: 2459-1149

NAMAZLA İLGİLİ BAZI MESELELERDE HANEFİ İMAMLARININ İÇTİHATLARI

THE IJTIHADS OF HANAFI IMAMS ON SOME ISSUES RELATED TO PRAYER

 

ÖZET

Bu çalışmada İbadet alanı içerisinde yer alan “Namaz” bahsi işlenmektedir. Hanefi Mezhebi içerisinde yapılan farklı içtihatlara gerekçeleri ile yer verilmektedir. Bu içtihatlar günlük yaşantımızın bir parçası olan namaz ibadeti için ruhsat teşkil eden durumlarda birer rahmet vesilesi olarak görülmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) “Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” (Aclüni, keşfü’l-hafa-Beyrut,1351,1/64) buyurarak bu içtihatları rahmet vesilesi kılmakta ve teshili/kolaylığı da beraberinde getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hanefi, Namaz, İçtihat, Mezhep, İmamlar.

ABSTRACT

In the practices other than the principles such as worship within the scope of Taabbudi and the “Prayer” bet included in it, the number of rakats that constitute the basic principles, the number of times, different jurisprudence within the Hanafi School is included. This jurisprudence is seen as a means of mercy in situations that constitute a license in the Prayer bet that covers every area of ??our daily life. As a matter of fact, Hz. The Prophet said, "The conflict of my ummah is mercy."Keywords
Hanafi, Prayer, Ijtihad, Madhhab, ImamsReferences