INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NAMAZLA İLGİLİ BAZI MESELELERDE HANEFİ İMAMLARININ İÇTİHATLARI

Bu çalışmada İbadet alanı içerisinde yer alan “Namaz” bahsi işlenmektedir. Hanefi Mezhebi içerisinde yapılan farklı içtihatlara gerekçeleri ile yer verilmektedir. Bu içtihatlar günlük yaşantımızın bir parçası olan namaz ibadeti için ruhsat teşkil eden durumlarda birer rahmet vesilesi olarak görülmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) “Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” (Aclüni, keşfü’l-hafa-Beyrut,1351,1/64) buyurarak bu içtihatları rahmet vesilesi kılmakta ve teshili/kolaylığı da beraberinde getirmektedirKeywords
Hanefi, Namaz, İçtihat, Mezhep, İmamlar

References