INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Liderler ve yöneticiler, çalışanlar arasında yapmaları gereken şeyi yapmalarına yardımcı olan bir coşku ve üretkenlik ortamı ve kültürü yaratmada önemli bir rol oynarlar. Günümüzdeki büyük şirketlerin çoğu her yıl milyonlarca çalışanları motivasyon kursları, eğitimi, artırma toplantıları ve güçlendirmek için teşvikler, işgücü motivasyonundaki sorunları analiz etmek için toplantılar, motivasyonu ölçmek için araçlar, misyon beyanı vb. için zaman harcamaktadır.

Bu araştırmada, tekstil sektöründeki şirketlerin kendi bünyesinde çalışanlarının motivasyon faktörleri hakkındaki algıları ve bunun liderlik stilleri ile nasıl ilişkisi olduğu incelenmiştir. “Farklı liderlik tarzlarının İstanbul`un Fatih bölgesindeki tekstil sektörü şirketleri çalışanların motivasyon düzeyini nasıl etkilediğini” belirlenmiştir ve aşağıdaki ana sorulara bir cevap bulmayı amaçlanmıştır:

Çalışanlar motivasyon ve liderlik arasındaki ilişkiyi nasıl algılıyor?

Çalışanlar içsel mi yoksa dışsal olarak mı motive?

Tekstil sektöründe çalışanları motive eden şey nedir?

Liderler, çalışanlarını motive etmek için şu anda ne yapıyor ve gelecekte ne yapmaları gerekiyor?

Araştırmanın bünyesinde liderlik tarzları bazında ele alınan ve motivasyon ile ilişkisi irdelenen tekstil sektörünün, hangi liderlik tarzı ile ilişkili olarak motivasyonu arttırdığı ve hangi liderlik tarzı ile motivasyonun düşmesine neden olduğunu araştırmak hedeflenmiştirKeywords
Anahtar Kelimler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Çalışan Motivasyonu

References